Posts

Het virus is "onze" schuld!

De gouden medaille in het Wereldkampioenschap Wij-bakken gaat naar... psychiater Damiaan Denys. Dat presteert hij in zijn laatste opiniestuk over het coronavirus voor NRC. Wat is een wij-bak? Een vorm van huichelachtige zelfkritiek waarbij je nadrukkelijk de "wij"-vorm hanteert, waardoor het lijkt alsof je de hand in eigen boezem steekt. Maar eigenlijk zit je constant met een beschuldigende vinger naar anderen te wijzen. Onder elke 'wij' schuilt een 'zij', in elke 'ons' weerklinkt een 'jullie' (zie ons boek over denkfouten). Denys toont hoe het moet: "Wij" verkiezen de leugen! "We" zijn zo bang! "We" moeten boeten voor "onze" excessen en "onze" obsessie met het virus! "We" zijn verblind! Maar nooit rekent Denys zichzelf bij deze verzamelde "wij". Altijd gaat het om zij, de anderen. De wij-bak is bij uitstek geliefkoosd onder cultuurpessimisten die klagen over 'onze' …

A strange paradox: the better we manage to contain the coronavirus pandemic, the less we will learn from it

Every prophet of doom, unless he also happens to be a psychopath, hopes that his predictions will not be borne out. This is also true for the epidemiologists and virologists who have been warning the world since January that the novel SARS-CoV-2 virus poses a severe threat to public health around the world. Since then, these pessimists have been butting heads with a group of sceptics or “minimalists”, who have reassured us that there is nothing to worry about: the panic is more dangerous than the virus, the mortality rate of COVID-19 has been severely inflated, and besides, the flu also kills hundreds of thousands every year – so why make all this fuss?
But over the past few days and weeks, as country after country has been “mugged by reality”, the pessimists have been gaining ground across the world. In Europe, this shift of popular opinion was largely thanks to events in Italy, which happened to be ten days ahead of the rest of other European countries on the exponential growth curve…

De volgende keer kan het nog erger zijn

Wiens schuld is deze vervloekte pandemie? Als de Chinezen geen smerige markten met levende dieren hadden gehouden, was het virus niet overgesprongen op de mens. Als de Communistische Partij geen informatie had achtergehouden voor de WHO waren we veel eerder gewaarschuwd. Als onze overheden beter hadden ingekocht, konden we vandaag massaal testen, zoals in Zuid-Korea.

Sommige van die verwijten snijden hout, maar met de achterafblik zijn ze te makkelijk. De waarheid is dat we ook geluk hebben gehad. Dat onze ziekenhuizen twee weken tijd kregen om zich voor te bereiden, is wrang genoeg te danken aan Italië, dat tien dagen ‘voorliep’ en fungeerde als een soort glazen bol.

Anders waren alle Europese landen ongeveer gelijktijdig overrompeld. Zelfs nadat de vreselijke beelden en verhalen uit Italië ons bereikten, bleven velen volhouden dat de paniek erger was dan het virus. Zonder Italië zou die groep nog groter en luidruchtiger geweest zijn, en het publieke draagvlak voor een lockdown veel…

De mondmaskers-saga

Image
Het Laatste Nieuws bericht vandaag dat het een bewuste "strategie" was van de overheid om het dragen van mondmaskers af te raden, en dat Marc Van Ranst dat heeft bevestigd (https://bit.ly/2R0qS4e). Hieronder het antwoord Van Ranst. Ik heb respect voor zijn medische expertise, maar dit lijkt me toch niet echt bevredigend. Over het tekort aan mondmaskers bij zorgpersoneel bestond inderdaad nooit enige twijfel. Over het nut van maskers in de publieke ruimte wel. Op 25/2 zei Marc Van Ranst nog in De Morgen dat "mondkapjes dragen ... zinloos is". Hij zei het gisteren in Terzake​ niet letterlijk, maar hij liet wel sterk uitschijnen dat het (bescheiden) nut van mondmaskers in de openbare ruimte bewust werd verzwegen, om te vermijden dat burgers massaal mondmaskers zouden kopen. Op zich is dat een zéér begrijpelijke bezorgdheid. En toch lijkt die strategie me zeer onverstandig. Het is altijd verleidelijk om (met de beste bedoelingen) de waarheid een beetje geweld aan te do…

Paradoxe: mieux nous parviendrons à endiguer cette pandémie, moins nous en tirerons de leçons

Tout prophète de malheur, à moins qu'il ne soit aussi psychopathe, espère que ses prédictions ne se réaliseront pas. Il en va de même pour les épidémiologistes et les virologues qui avertissent depuis un certain temps que le nouveau coronavirus constitue une menace exceptionnelle pour la santé mondiale. Ils ont dû faire face à un groupe de sceptiques qui estimaient que la situation n'était pas si grave: la panique était plus néfaste que le virus, le taux de mortalité de COVID-19 était largement surestimé, et la grippe commune tue également des dizaines de milliers de personnes chaque année. Alors pourquoi tout ce tapage ? Ces derniers jours, les pessimistes en Europe ont gagné la bataille. C'est, amèrement, grâce à l'avance de l'Italie dans la maladie. Les sombres prédictions n'étaient plus des arguments abstraits sur les courbes exponentielles, les taux de mortalité et les facteurs de capacité. Elles sont devenues des images et des histoires terribles, de colon…

Pas op voor het postmoderne virus!

Regeren Marc Van Ranst en zijn collega­-weten­schappers vandaag het land? Wetenschaps­historicus Bert De Munck heeft bedenkingen bij de manier waarop onze vrijheid vandaag wordt beknot in naam van de wetenschap (DS 27 maart). Geïnspireerd door de post­moderne denker Michel Foucault waarschuwt hij voor een doorgedreven vorm van ‘biomacht’. Politici zouden zonder veel nadenken de inzichten van gezondheids­experts omzetten in beleid, waardoor de wetenschappers hun visie aan de samenleving weten op te leggen, met verregaande surveillance en controle tot gevolg. Maar volgens De Munck hebben wetenschappers de waarheid niet in pacht. Hun bevindingen berusten op ‘premissen en aannames’ en op specifieke ‘wetenschap­pelijke logica’s’ die ons doen afstevenen op een ­gezondheids­dictatuur. In naam van de menselijke vrijheid moeten we paal en perk stellen aan het machtstreven van ­wetenschappers die mensen herleiden tot cijfers en grafieken.
De Munck heeft gelijk dat we uit weten­schappelijke fei…

Dit is de paradox: hoe beter we erin slagen om deze pandemie te bedwingen, hoe minder we eruit zullen leren

Elke onheilsprofeet, tenzij hij toevallig ook psychopaat is, hoopt dat zijn voorspellingen niet zullen uitkomen. Dat geldt ook voor de epidemiologen en virologen die al geruime tijd waarschuwen dat het nieuwe coronavirus een uitzonderlijk groot gevaar betekent voor de wereldgezondheid. Zij stonden tegenover een groep sceptici die vonden dat het allemaal wel meeviel: de paniek was schadelijker dan het virus, het sterftecijfer van COVID-19 werd sterk overschat, en de gewone griep velt ook elk jaar tienduizenden slachtoffers. Dus waarom al die heisa? De laatste dagen winnen de pessimisten in Europa het pleit. Dat is, wrang genoeg, te danken aan de voorsprong van Italië. De grimmige voorspellingen waren niet langer abstracte argumenten over exponentiële curves, mortaliteitsgraad en capaciteitsfactoren. Het werden verschrikkelijke beelden en verhalen, van colonnes lijkwagens, van huilende dokters en verplegers, van oorlogstriage op basis van leeftijd en fysieke conditie, van mensen die he…