Posts

Disbelief About Belief. Why Secular Academics Do Not Understand the Motivations of Religious Fundamentalists

The Dutch newspaper Financieel Dagblad recently published a rather disturbing interview with a former member of the Hofstad Network, a jihadist group that was active in the Netherlands in the first few years of this century. This ex-Islamist, named Jason Walters, threw a hand grenade at police during a raid in The Hague in 2004, and was sentenced to 15 years imprisonment in 2006 for his part in terrorist activities. However, Walters deradicalized himself in jail, mostly by studying the natural sciences and reading philosophers such as Plato. First he disowned the ideology of jihadism, then he renounced the Islamic faith itself. He is currently conducting research into the social networks of jihadism as an academic at Leiden University. One of the most remarkable parts of the interview is his opinion about the work of his academic colleagues. According to Walters, the studies and theories that they have been publishing for many years about radicalization and salafism are "complete…

Opwarming wordt verhitting: over de alarmistische tredmolen

Mijn ogen rolden toen ik de nieuwe stijlgids van The Guardian over klimaatopwarming las. Met Orwelliaanse newspeak als "global heating" (i.p.v "warming" ) en "climate breakdown" (i.p.v. "climate change") zal The Guardian de klimaatsceptici (pardon, "ontkenners") echt niet overtuigen. Er is tegenwoordig een opbod gaande onder activisten om steeds onheilspellender taal te gebruiken. Welk woord zullen ze bedenken als het effect van "heating" een beetje is bekoeld? "Climate roasting" misschien? En wat is de overtreffende trap na "klimaatcrisis"? Existentiële catastrofale klimaatcrisis? en beetje zoals rechts spreekt van "massamigratie", of binnenkort misschien van "ongebreidelde massale migratietsunami". 

Inderdaad, klimaatopwarming is een ernstig probleem voor de mensheid, maar we gaan dat niet oplossen met semantische kunstgreepjes. The Guardian preekt hier voor de eigen progressieve paroc…

Repliek op Wim van Rooy

Vanzelfsprekend zijn de doemdenkers van de 'islamisering' minstens even verbolgen over mijn boek als de klimaatprofeten. Ziehier de reactie van Wim van Rooy, één van de belangrijkste Eurabia-doemdenkers uit ons taalgebied, wiens werk ik uitgebreid bespreek in hoofdstuk zes van mijn boek. In zijn reactie beperkt Van Rooy zich tot de korte voorpublicatie bij Knack. Kennelijk was hij te lui om het boekhoofdstuk zelf te lezen, waarin ik zijn angstvisioenen met feiten en cijfers weerleg. Voor wie Van Rooy niet kent, deze tekst is de man ten voeten uit: breedsprakig, laatdunkend, pedant, feitenvrij. Opnieuw zien we de absurde verheerlijking van de christelijke middeleeuwen ('beter dan de Oudheid!'), opnieuw het onwrikbare fatalisme en essentialisme over de islam ('hervorming kán niet'), en opnieuw de verheerlijking van anekdotiek als superieure "ervaringswijsheid" die primeert boven "boekenwijsheid" (lees: cijfers & feiten). Van Rooy schermt …

Linkse ‘bio-ontkenners’ zijn even erg als rechtse klimaatontkenners.

Hebt u weleens een discussie gevoerd met een klimaatontkenner? Het is een mooie oefening in geduld en zelfbeheersing. Klimaatontkenners zijn mensen die, ondanks de overweldigende hoeveelheid bewijzen voor het tegendeel, blijven volhouden dat ons klimaat niet opwarmt. Of dat, als het wel opwarmt, het beslist niet aan de mens ligt. Of dat, als het misschien toch aan de mens ligt, er niets tegen te beginnen valt en we moeten ophouden met ­zeuren. Zelf verkiezen ze de term ‘sceptici’, omdat ze naar eigen zeggen kritische vragen durven te stellen bij gevestigde doctrines. In werkelijkheid weigeren ze wetenschappelijke feiten onder ogen te zien, omdat die hen ideologisch onwelgevallig zijn. Twijfel is een waardevol goed in wetenschap, maar als die te ver doorslaat, kan je met recht en rede over ‘ontkenning’ spreken. Met name de fossiele industrie sponsort al jaren de zogenaamde ‘handelaars in twijfel’, lieden die voltijds mist proberen te spuien over klimaatwetenschap, om de indruk te wekke…

On Choosing Belief - Letter to Peter Boghossian (Part 2)

Dear Peter,
Why is it you cannot bring yourself to believe we had a beer in Dresden last month? Your answer is that this belief has no ‘moral valence’, and your community doesn’t support it. By contrast, beliefs about Neanderthals have strong moral valence for your religious student. That’s why he can simply choose to believe, while you can’t.
I’ve been thinking about your argument about ‘moral valence’. The problem I see is that a belief can have moral valence for one person but be morally neutral for someone else. Millions of people feel a moral obligation to believe that there once was a talking snake that convinced a woman to eat an apple, while others feel a moral compulsion, equally strong, to believe that a flying horse once transported a guy from Jerusalem to Mecca. For others still, like the two of us, neither belief has any moral valence, and both are in fact equally preposterous. 
The ‘moral valence’ of beliefs about talking snakes (or Neanderthals) derives from a prior be…

Dubbelinterview met Filip Dewinter

(Dubbbelinterview met Filip Dewinter in Gazet van Antwerpen, door Kris Vanmarsenille en Dirk Hendrikx)

Het is een goede week voor Filip Dewinter. Het Vlaams Belang scoort in de opiniepeilingen en - dit doet hem helemaal glunderen - Gert Verhulst zegt het cordon sanitaire onzin te vinden. Filip Dewinter op het jacht van Gert en James aan het MAS - “blijven die politici daar dan heel de week logeren?” - het zou dus kunnen. Maar vandaag staat er iets heel anders op het programma. In ons eerste verkiezingsduel gaat Vlaanderens meest verguisde politicus de arena in tegen Maarten Boudry, filosoof, auteur en mediafiguur. Is de islam een bedreiging? Na dit debat weet u het.

Van Maarten Boudry is net het boek Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat verschenen. Boudry staat bekend om zijn scherpe kritiek op de islam, die links hem niet altijd in dank afneemt, maar minstens zo fel is zijn afwijzing van de visie van het Vlaams Belang. Dat wij langzaam maar zeker verzwolgen worden door het isla…

On Choosing Belief - Letter to Peter Boghossian (Part 1)

Dear Peter,
Thanks for inviting me to this exchange of ideas. It’s true that we’ve never met, but by all means, let us pretend that we’re old friends writing each other.
In fact, let me use the fact that we’ve never met as a jumping board to dive right in to our debate. I have no recollection of ever having met you, and neither do you. If our paths did cross at some point, it was a chance encounter and we were totally unaware of it. 
Can you convince yourself otherwise? Can you simply choose to believe, say, that we’ve had a beer together in Dresden last month, when you gave a talk at the Spring School on Cognitive-Affective Neuroscience there? (Yes, I checked your CV.)
It shouldn’t be too difficult for you to imagine having met me there. You were there, after all. I’m betting you visited some local pub and had some beers there. Just include me in that mental picture (you can tell what I look like by checking the picture above).
I daresay you can’t simply choose to believe this, sinc…