Posts

Showing posts from January, 2015

Were you Charlie?

Image
Praise to all the newspapers who had the guts to reprint the Charlie Hebdo cartoons on their front page. There were far too few of them. A couple of hours after the horrible attack in Paris, I was still hoping for a Charlie Effect: “If you kill someone for a cartoon, you will see it reprinted the next day in a thousand newspapers”. Except for a couple of courageous European newspapers, that hope proved forlorn. In the past week, a number of excuses have cropped up for not showing the images.
Why add fuel to the fire and provoke Muslims once again? Why distribute the very same cartoons for which so much blood has been shed already? Do you really want more victims on your conscience?
This line of reasoning sounds conciliatory and soothing, but is in fact perverse and cowardly. We should not print the cartoons because they offend Muslims, but despite the fact that they do. First and foremost, those cartoons are news. They were the direct occasion and motive for a horrible murderous rai…

The Relentless Retreat: God in the Age of Science.

(Review essay - to appear in Reports of the National Center for Science Education) The Relentless Retreat: God in the Age of Science. Is there anything more to be said about the conflict between science and religion? Numerous peace efforts have tried to reconcile both parties, but their territorial disputes refuse to settle down. In Religion and the Sciences of Origins, philosopher and Christian apologist Kelly James Clark focuses on questions about origins (of life, the universe and everything), one notable area where the “religious rubber meets the science road” (p. 7). After sketching the possible models for thinking about science and religion as he sees them (Conflict, Separation and Integration), Clark discusses a number of episodes in the history of science – the scientific revolution, the Galileo affair, the reception of Darwin’s theory – and moves on to some miscellaneous topics in the second half: fine-tuning arguments, the salutary effect of religion on society, dualism and th…

Charlie Hebdo: het brandpunt van religieuze haat

(Knack.be - 10 januari 2015)

Hulde aan alle kranten die de gewraakte cartoons van Charlie Hebdo hebben afgedrukt op hun voorpagina's. Het waren er nog veel te weinig. Enkele uren na de gruwelijke aanslag, sprak ik mijn hoop uit op een Charlie Effect: 'Als je iemand vermoordt omwille van een tekening, zal die de dag erop in 1.000 kranten prijken'. Dat bleek ijdele hoop. Maar waarom olie op het vuur gooien en moslims opnieuw provoceren? Waarom zonodig die cartoons verder verspreiden, als er al zoveel bloed is voor vergoten? Willen we nog meer aanslagen op ons geweten? Hoe verzoenend deze redenering ook klinkt, ze is laf en pervers. We moeten de cartoons niet afdrukken omdat ze moslims kwetsen, maar ondanks het feit dat ze (sommige) moslims kwetsen. Ten eerste zijn die cartoons nieuws. Ze vormen de rechtstreekse aanleiding voor een gruwelijke moordaanslag. Lezers hebben het recht om te weten welke potloodstreken klaarblijkelijk zo wraakroepend waren dat ze met bloed moesten v…

Oorlog tussen god en moderniteit allang afgelopen

De Tweede Wereldoorlog duurde tot augustus 1945, behalve voor de Japanse soldaat Hiroo Onoda, die begin dit jaar de geest gaf. Deze militaire buitenpost, die op een afgelegen eiland in de Filippijnen was gestationeerd, hield heldhaftig stand tot 1974, toen zijn commandant hem persoonlijk kwam overtuigen dat de oorlog echt was afgelopen.
Hedendaagse theologen doen me vaak denken aan deze tragische Japanse buitenposten, die in de oorlog bleven geloven lang nadat die voorbij was. Over de precieze einddatum van de strijd tussen God en de moderniteit (of de geallieerde wetenschappen), valt te redetwisten. 1859 lijkt een goede keuze: met de publicatie van Darwins On the Origin of Species was de tijd rijp voor overgave.
God ontslagen
God heeft door de eeuwen heen de tijden talloze leemtes in de werkelijkheid gevuld, maar telkens is Hij door de wetenschap verjaagd, om zich vervolgens elders te verschansen. Ettelijke argumenten zijn bedacht om zijn bestaan te bewijzen: geen enkel heeft stand g…

God en de alwetende eenhoorn

(Een stuk uit de oude doos over het godsbewijs van Emanuel Rutten, De Standaard - 19 april 2012)

In een aflevering van The Simpsons bewijst de minkukel Homer Simpson, plots geniaal geworden na een operatieve verwijdering van een potlood uit zijn brein, stoemelings dat God niet bestaat, terwijl hij toevallig een ontwerp voor vlaktaks op papier zette. De verbouwereerde Ned Flanders, Homers diep religieuze buurman, verzekert zich na luttele seconden van de formele geldigheid van het bewijs en houdt prompt de aansteker onder het vodje papier, ter bescherming van de religieuze gemeenschap.

Volgens de Nederlandse filosoof Emanuel Rutten moet Homer een fout gemaakt hebben. Bewijzen dat God niet bestaat, is volgens hem onmogelijk (misschien houdt God zich immers goed verborgen?). Sterker nog: uit die stelling puurt hij een nieuw bewijs voor de stelling dat God wél bestaat (DS 14 april). Als een bewering niet kenbaar is, omdat we ze onmogelijk kunnen bewijzen, zo luidt de redenering, dan is ze n…