Posts

Showing posts from August, 2015

Een dispuut over het geslacht der schapen

Naar schatting 35.000 schapen in ons land wacht eind september een onzeker lot. Worden ze gekeeld in erkende slachthuizen, onder toezicht van professionele slachters? Bloeden ze leeg in tienduizenden Vlaamse badkuipen? Worden ze verdoofd eer de slachter toeslaat, of zullen ze bij volle bewustzijn zijn, met de kop richting Mekka? Zelfs het tijdstip van hun executie is nog onzeker: de datum van het islamitische offerfeest wordt pas een tiental dagen op voorhand bekend gemaakt.
De ingebrekestelling door 48 moslimorganisaties aan het adres van minister Ben Weyts, naar aanleiding van diens beslissing om onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren te verbieden, leest bijwijlen als een onuitgegeven manuscript van Franz Kafka. Het document houdt het midden tussen een oeverloos juridisch steekspel en een theologisch dispuut over het geslacht der engelen. Of in dit geval der schapen.
Wat is de kwestie? De religieuze slachting in het kader van het islamitische offerfeest moet volgens de mosli…