Posts

Showing posts from 2017

Hoe dom van het alwetende Google

Quod Erat Demonstrandum. Filosofen en wiskundigen zetten de Latijnse frase wel eens onder een bewijsvoering: hetgeen bewezen moest worden. De computerwetenschapper James Damore mag het ook onder zijn interne memo zetten die hij deze maand binnen Google verspreidde. In dat inmiddels beruchte document, getiteld “De ideologische echokamer van Google”, neemt hij het gender- en diversiteitsbeleid van de internetreus op de korrel. De memo weidt uit over biologische verklaringen van man-vrouw verschillen, en bevat enkele alternatieve voorstellen om meer vrouwen aan te trekken. Dat tegenverhaal is broodnodig, aldus Damore, want Google heeft een “politiek correcte monocultuur gecreëerd die zichzelf in stand houdt door tegenstemmen monddood te maken”. Letterlijk: shaming into silence.

De memo lekte, ging viraal en ontketende een storm van protest. Dat was allemaal voorspelbaar. Maar wat Google daarop deed niet: de man werd maandag op staande voet ontslagen. Hoe dom van het alwetende Google: een…

Geen belastinggeld voor hooggeschoolde onzin

Een week of twee geleden kreeg ik via Skepp een link naar de website van de Thomas More Hogeschool: een nascholing in homeopathie voor vroedkundigen. Daarop viel te lezen, naast de obligate wolligheden over ‘vitaliteit’ en ‘evenwicht’, dat homeopathie een ‘geschenk van onschatbare waarde’ is voor moeder en kind.
Wat doet een mens met zulke verontrustende informatie? In 140 karakters persen en zich vervolgens tot hashtag-activist ontpoppen natuurlijk! Op Twitter kwam de zaak in een stroomversnelling terecht. Wetenschapsjournalist Dieter De Cleene ontdekte dat de lesgeefster van de Thomas More Hogeschool op haar eigen website geschud water aanprijst tegen aids, malaria, leukemie, lepra en kanker. Zo gaat dat met waanbeelden. Aanvankelijk lijken ze onschuldig – het zijn toch maar suikerbolletjes? – maar voor je het weet hebben ze levensgevaarlijke nevenwerkingen.
Maar dan een aangename verrassing. Nog diezelfde dag laat de Thomas More Hogeschool van zich horen, bij monde van de directeu…

Hou op over de boerkini

Image
Heden geen nieuws over de komkommers. De oogst is gemiddeld, de afmetingen regulier, de smaak zoals andere jaren. Waarover zullen we het dan wel hebben? De boerkini!

Van geen andere discussie worden mijn ogen zo glazig. Als ik het woord nog maar lees, begin ik al te steunen en zuchten, alsof ik in de zomerhitte op het strand van Blankenberge ben gedropt, gehuld in een gitzwart lichaamsbedekkend badpak.
Er zijn onderwerpen in ons opinielandschap die vrijblijvend zijn en zonder veel maatschappelijke relevantie, maar die zich precies daarom uit-ste-kend lenen tot een opiniërend steekspel, met vernuftige conceptuele, juridische, sociaalpolitieke en culturele argumenten. De boerkini is daar een schoolvoorbeeld van. Er zijn nauwelijks vragende partijen voor zulke pakken, en als ze ergens te vinden zijn, worden ze zeker niet in het debat betrokken. Het is opiniërende versnapering.
Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia publiceerde een heus juridisch rapport over komkom … ik bedoel de b…

Virus met schoenen

Image
Een populaireinternetmeme, waarvan de bedenker me onbekend is, beeldt een gesprek uit tussen twee antropomorfe planeten. De aarde ziet er ziekjes uit, er steekt een thermometer tussen haar pruillippen. Een andere planeet, doorgaans Saturnus, spreekt haar bezorgd toe: I’m afraid you got humans. In sommige versies zet Mars het op een lopen, wanneer de aarde ruimtesondes begint uit te sturen (‘Pas op, het is besmettelijk!’)
De idee van de mensheid als een kwaadaardige parasiet die de planeet ten gronde zal richten, spreekt tot de verbeelding. De Amerikaanse komiek Bill Hicks beschreef de mensheid als een ‘virus met schoenen’. Bij radicale ecologisten neemt die gedachte de vorm aan van ware zelfverachting, en soms ook -overschatting. Onlangs beschreef Groen-voorzitster Meyrem Almaci de beslissing van de mensling genaamd Donald J. Trump om zich tot nader order uit de Parijse klimaatakkoorden terug te trekken als ‘ronduit gevaarlijk voor het voortbestaan van de planeet’.
Nu is de beslissin…

Wees goed, maak van uw hart een steen

Geef me nog een beetje van je ex-liefdadigheid, smeekte Luc De Vos jaren geleden met rapgroep ABN. Ook in Oostende is liefdadigheid binnenkort verleden tijd. Burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A) wil af van opdringerige fondsenwervers in de winkelstraten(DS 14 juli). De winkeliers klagen dat ze klanten wegjagen, de klanten klagen dat hun zorgeloos winkeluitje wordt verstoord door opzichtige miserie.
Verontwaardiging alom. Hoe harteloos kan je zijn? Aan de ene kant van de morele weegschaal: straatarme koffieboeren, uitstervende ijsberen, kinderen met tropische diarree. Aan de andere kant: het lichte emotionele ongemak van de kuierende, welgestelde, blanke vitrineplakkers. En de slabakkende omzet van de Oostendse commerçant. Want stel je voor dat een paar van die euro’s niet in de kassalade van de kleine zelfstandige zouden belanden, maar in nooddruftige handjes aan de andere kant van de wereld.
Toch zijn er goede redenen om fondsenwervers wandelen te sturen, al zijn het niet die van…

Think before you give: Charity is about a cool head as much as a warm heart

When I was a kid, my little sister and I sold calendars door to door to raise money for Haiti. They were nice, too: shiny paper and beautiful full-color photos of poor Haitian children. The money raised went to support the charity work of the Salesian Missionary. They cost 700 Belgian francs each (about €17.50), which was quite a tidy sum at the time. The vast majority of people who answered the door slammed it shut in our faces, either immediately when they saw we were selling something, or else after they heard the price. There were entire afternoons when we only sold a couple of calendars. I found it hard to understand how grown-ups could be so heartless. We were raising money to help “the poorest country in the world” (we were encouraged to use that particular phrase). What kind of monster could remain unmoved at the sight of the big sad eyes of the poor Haitian children on the front of the calendar (not to mention those of my sister and me)? But if my nine-year-old self were to com…

The Magic Three-Letter Word

Image
One day when I was in elementary school, I asked my teacher if he believed in God. For weeks, he had been telling us all these nice stories about Yahweh and his people (we used a sanitized children’s Bible, without the sex and violence), but when it came to his own beliefs, he tended to waffle somewhat. When I asked him up-front, he went to the blackboard and spelled out the three big letters “G-O-D.” Then he inserted an extra “o” in between. God is that which is good. And there sure are good things in life. Therefore, God exists. Ever since then, I’ve noticed that there is something funny going on with God. Not with the Lord himself, but with his name. The name of Hewho is that He is, as He introduced himself to Moses when He appeared in the burning bush. Believers and unbelievers alike have been discussing the existence of God since time immemorial. But that raises the question: whose existence are we talking about? For some people, “God” refers to a supernatural creature with human-…

Morele bijziendheid: de kloof tussen nalatig en doelbewust

Image
‘De dodelijkste aanslag van 2017’. De titel van Ruud Goossens’ ‘Boeiende Tijden’ was wellicht bewust provocerend bedoeld (DS 23 juni). Goossens had het namelijk niet over ontploffende spijkerbommen of over vrachtwagens die door een mensenzee ploegen, maar over de brand in de Grenfell Tower, die naar schatting 80 doden eiste. Net zoals jihadi-terrorisme, aldus Goossens, ligt aan het Grenfell-inferno een ‘radicale ideologie’ ten grondslag, in dit geval het neoliberalisme van Margaret Thatcher, met zijn doorgeslagen privatisering en deregulering.
Goossens is niet de eerste die zich van bedenkelijke analogieën bedient als het over jihadi-terreur gaat, en zijn betoog is nog relatief subtiel. In een discussie over het relatieve aantal moslimextremisten in de terreurstatistieken wereldwijd, wierp politicus Youssef Kobo (CD&V) me op Twitter de volgende retorische vraag voor de voeten: ‘Noem me één jaar waarin het aantal slachtoffers door religieuze terreurdaden in Europa of de VS groter …

Moral myopia: how to conflate (culpable) negligence with wilful murder

There's a worrying tendency today to equate wilful acts of murder (i.e. terrorism) with deaths due to (culpable) negligence or remission. I've heard people comparing jihadi terrorism to 1) boat refugees drowning in the Mediterranean 2) civilian casualties due to Western airstrikes in Syria, or even 3) the deaths of Grenfell fire. In a discussion on Twitter on the relative percentage of terrorist attacks carried out my Muslim extremists, Youssef Kobo rhetorically asked me to "name a single year where causalities by religious terrorist acts in EU/US outnumbered civilian casualties in the Middle East and North Africa caused by Western bombardments".* A journalist of the Flemish newspaper De Standaard recently argued that the Grenfell drama is in fact the "deadliest attack of 2017", which, just like jihadi terrorism, was caused by a "radical ideology", namely Thatcherian neo-liberalism and its relentless privatisation. This is serious case of moral m…

De waarheid, geheim wapen tegen al wat slecht is

Image
In 1938, toen Nazi-Duitsland een deel van Tsjechoslowakije annexeerde, besloot de Britse BBC om een Duitstalige radiozender op te richten. De oorlogsplannen van Hitler waren steeds moelijker te loochenen, en de BBC wilde met haar vertaalde uitzendingen de harten winnen van de Duitse bevolking, in de hoop dat die zich tegen het nazi­regime zou keren. Dat was geen eenvoudige opdracht, zeker nadat de Tweede Wereldoorlog daadwerkelijk uitbrak. Een decennium lang al werd de Duitse bevolking bestookt met nazi­propaganda, die voortdurend de superioriteit van het Arische ras uitdroeg, en de onoverwinnelijkheid van de Wehrmacht. Bovendien was luisteren naar radiozenders van de vijand strikt verboden. Duitse burgers werden ervoor vervolgd, in bezette gebieden riskeerde je executie. Recent onderzoek in de archieven van de BBC toont aan dat de Britten een geheim wapen ontwikkelden om door het propaganda­offensief van de nazi’s te breken: de waarheid. De BBC streefde ernaar om een betrouwbare bro…