Posts

Showing posts from January, 2017

Waarom het vooruitgangsoptimisme het Trumpoceen zal overleven

De laatste zin van mijn essay over doemdenken (Zeno 22/10) blijft me achtervolgen. Bij de inauguratie van Trump hebben verschillende mensen me er opnieuw aan herinnerd. Daar schreef ik dat ik me pas tot het doemdenken zou bekeren indien de opvolger van Obama niét Clinton zou heten. Maar, zo voegde ik eraan toe, ik was er gerust op.
Het ondenkbare is dan toch geschied. Donald Trump werd ingehuldigd als 45ste president van de Verenigde Staten. Diverse wilde plannen om hem alsnog van het presidentschap af te houden, door het kiescollege te manipuleren of een preventieve afzetprocedure op te starten, bleken ijdele hoop. Op Twitter gonsde zelfs de hashtag #Calexit, naar een paniekerig plan van Silicon Valley-ondernemers om Californië (op haar eentje de zesde economie ter wereld) van de VS af te scheuren. Die steekvlammen, inmiddels alweer uitgedoofd, tonen aan hoe verbijsterd iedereen was over de verkiezingsuitslag, en hoe groot de Glaubensunwilligkeit was.
Dat komt niet alleen door de bu…

Racisme 2.0.?

Michael De Cock beweert dat ik haatpraat op internetfora genre “weeral een bruine minder”, als reactie op het Turks-Belgische slachtoffer van de aanslag in Istanboel, als “helemaal niet racistisch” omschrijf. Dat is pertinent onwaar. Natuurlijk is zo’n gore uitspraak racistisch, en in het interview in De Tijd heb ik niets anders beweerd.

Daar merkte ik enkel op dat zo’n schofterig leedvermaak niettemin onder de vrije meningsuiting zou moeten vallen, in tegenstelling tot wat de Belgische antiraciwetgeving daarover stelt. Dat De Cock daaruit afleidt dat ik die bagger "helemaal niet racistisch" vind, toont enkel aan hoeveel verwarringe over dat begrip bestaat. De vrije meningsuiting, zoals Jogchum Vrielink betoogt in zijn bundel Pro Deo, geldt bij uitstek voor verontrustende, choquerende of gore meningen. Dus voor racisme en haatpraat. Iedereen kan sympathieke en toffe meningen tolereren. Een echte opgave wordt het pas bij haatpraat.
In De Tijd liet ik optekenen dat niet racislm…

De beerput van PVDA is nog lang niet uitgewalmd

Image
In mijn stuk in Zeno (De Morgen) betoogde ik dat de PVDA haar Stalinistische verleden nog steeds niet verwerkt heeft. Net zoals bij Vlaams Belang, stijgen er geregeld beerputwalmen op uit de partijrangen. Natuurlijk zijn er verschillen: de ideologieën van waaruit Vlaams Belang en PVDA stammen zijn elkaars tegenpolen, en hun respectieve voorlopers hebben met andere genocidaire regimes meegeheuld. Maar de ambivalente houding van beide partijen, en de interne machtsstrijd tussen vernieuwers en verstokte oudgedienden, vertoont opvallende gelijkenissen. Bovendien is de historische en ideologische afstand tussen PVDA en Stalin en Mao enerzijds, zoals ik betoogde, kleiner dan die tussen Vlaams Belang en Hitler anderzijds. PVDA-voorzitter Peter Mertens verdedigt zich op Knack.be tegen mijn kritiek. De ironie van Mertens' stuk is dat hij me beschuldigt van "verdachtmaking", "framing" en "intentieprocessen", maar dat hij tegelijkertijd de "opvallende"…