Bijten in de hand die je voedt. Regressief-links in academia


Ik hield het niet voor mogelijk, maar Prof. Anya Topolski heeft de eerdere onzin van Bleri Lleshi over 'cultureel racisme' in De Morgen vandaag nog overtroffen. Nu is dat 'culturele racisme' dat ze in academische cenakels hebben bedacht zowaar een uitvinding van de Verlichting. Dat is onzin op onzin stapelen. Volgens de definitie die deze activisten zelf hanteren, is elke cultuur die ooit heeft bestaan 'cultureel racistisch'. Overal en altijd denken mensen dat hun eigen groep beter is dan de rest. Het cultuurrelativisme van Topolski daarentegen (alle culturen zijn gelijk en geloof in ‘culturele vooruitgang’ is racisme) is een bizarre postmoderne uitvinding die je enkel aan bepaalde departementen van westerse universiteiten aantreft. Topolski legt mij de stelling in de mond dat “de nazi's biologisch racisme uitvonden”, maar dat is een compleet verzinsel van haar kant. Nergens heb ik dat beweerd of zelfs maar geïnsinueerd. Denkt ze nu echt dat ik geen weet heb van de virulente rassenhaat tijdens de trans-Atlantische slavenhandel? Of het racisme van Aristoteles, de vader van de wijsbegeerte? Of tijdens de islamitische slavenhandel van zwart-Afrikanen en blanke Europeanen (saqaliba) in de middeleeuwen? Of van de Romeinen? Beste collega Topolski, zowat alles waarvan u en ik anno 2018 genieten (vrede, welvaart, vrijheid, democratie, gezondheid) hebben we te danken aan diezelfde Verlichting die u besmeurt als de wortel van ‘racisme’. De afschaffing van elke vorm van slavernij werd voor het eerst bepleit door denkers binnen de Radicale Verlichting (Jonathan Israel). Kan u nog harder bijten in de hand die u voedt, als welgestelde professor met een comfortabele positie aan een Europese universiteit? Tot slot: wie nog twijfelt of er echt wel een probleem is met links activisme in bepaalde academische vakgebieden, en wie zich afvraagt of de critici soms geen spoken zien: zoek niet verder. Bij zowat elke opiniestuk dat uit die hoek verschijnt, wordt het probleem in volle glorie geopenbaard. Topolski, die ik nog nooit heb ontmoet, scheldt me op Facebook uit voor “racist idiot”. En deze vrouw doceert dus aan een universiteit.

Comments

Unknown said…
Hallo ,
De krant De Morgen en het blad MO* profileren zich als 'links' als dat dan al zo is is het eerder 'regressief - links' . Recentelijk werden een 10 tal mensen van 'islamofobie' en dus 'racisme' beschuldigd en voor de vorm is er dan een weerwoord . De kwalijke tendens is dat die twee uitdrukkingen kritiekloos en zonder kennis worden gehanteerd in deze bladen . Als in DM al eens een opinie van of interview met de meest controversiële genoemde figuur verschijnt , Wim Van Rooy , dan is het kot te klein en de eis tot cordon-sanitaire rond hem hangt in de lucht . Als Joël DC hem citeert valt steevast het woord 'islamofoob' , ok Van Rooy is hard en uitgesproken maar legt desgevraagd hoe , wat en waarom met argumentatie uit . Onlangs 'ontdekte' de Vlaamse pers de filosoof (?) Othman El Hammouchi en zijn meningen worden bewonderend gedeeld ( VRT , DM , De Tijd ) en op zijn uitgesproken extreme standpunten komt geen reactie . Hij trekt de gelijkheid van man en vrouw en de UVRM in twijfel en verdedigt ostracisme om apostaten en vrouwen in het gareel te houden . Volgens mij is de langzame zelfmoord van links te wijten aan het feit dat ze zelfgenoegzaam , oppervlakkig en zonder zelfkritiek zijn . Hun kennis over de onderwerpen die ze bestrijden is schrijnend ( wij-zij denken , kolonialisme , racisme , discriminatie ... ) en het verwondert me dan ook dat ze te vaak opgevoerd worden als 'intellectuelen' . Tja , veel varkens maken de spoeling dun .

Popular posts from this blog

Brief aan Anuna De Wever en Kyra Gantois

Verklaring over de aanstelling voor de ‘Leerstoel Etienne Vermeersch’

The Fallacy Fork: Why It’s Time to Get Rid of Fallacy Theory