De dogma's van Greenpeace over kernenergie

Wie dacht dat traditionele groenen hun verzet tegen kernenergie zouden opgeven, ziehier hoe Greenpeace zich verder ingraaft in haar dogmatisme. Werkelijk elke stelling is manifest onjuist of misleidend. Even overlopen... 
No photo description available.

Stelling 1: FOUT De oplossing voor kernafval ligt al lang op tafel: geologische berging in veilige aardlagen. 
Stelling 2: FOUT. Zonder een revolutie in batterij-opslag die het probleem van "donkerluwte" ondervangt (geen zon, geen wind), staan we de facto voor de keuze tussen kernenergie en fossiele energie. Minder nucleair betekent daarom altijd méér CO2-uitstoot
Stelling 3 - MISLEIDEND. Voor de elvendertigste keer: de lage prijs van hernieuwbaar per opgewekte energie-eenheid is irrelevant. Die betekent niets zolang de energie-opwekking afhankelijk is van de grillen van de weergoden. Stroom is een dienst, geen hoop elektriciteit aan je voordeur: 
Stelling 4: ONZIN. De wilde natuur zit vol radioactiviteit, ook zonder kerncentrales (van radon, polonium...). In Iran en Brazilië worden mensen jaarlijks blootgesteld aan 'natuurlijke' stralingsdoses die hoger liggen dan de Fukushima-straling waarvoor Greenpeace-activisten in schrikbarende beschermingspakken rondlopen. Overigens loze kolencentrales honderd keer meer radioactiviteit in onze leefomgeving dan kerncentrales. In geneeskunde hangt ALLES af van de hoeveelheid. Wat Paracelsus al wist in de 16de eeuw, weet Greenpeace nog steeds niet: "Alleen de hoeveelheid maakt het vergif". 
Stelling 5: hoogst MISLEIDEND. De Wereldgezondheidsorganisatie houdt rekening met een lichte stijging van bepaalde kankers voor enkele specifieke groepen die zeer dicht bij Fukushima leefden, maar voor de rest verwacht ze GEEN gezondheidseffecten. 
En zo zit Greenpeace de stralingsangst rond Fukushima maar aan te zwengelen, met hysterische persberichten als deze: "Fukushima nuclear disaster will impact forests, rivers and estuaries for hundreds of years". Beste journalisten en politici, Greenpeace is geen wetenschappelijke instelling, maar een belangenorganisatie met een zuiver ideologische agenda. De wetenschappelijke betrouwbaarheid van Greenpeace is NIHIL (en dat zeg ik als voormalige sympathisant en donateur).

Comments

Fons De Wolf said…
Stelling 2: JUIST. "donkerluwte" zal zeker tegen 2050, kunnen opgevangen worden door een combinatie van technologiën, en diverse incentives, ....
Op batterij-opslag zullen we inderdaad niet moeten rekenen. Actuele productiecapaciteit ±220GWh/jaar. Geschatte productiecapaciteit in 2028: 1.1 TWh. Dat volstaat mogelijk voor productie van 20 (50kWh batterij) tot 40 miljoen (25kWh batterij) electrische auto's per jaar. Actuele productie: ±140 miljoen wagens/jaar.

Stelling 3: JUIST als stelling 2 klopt.

Popular posts from this blog

Brief aan Anuna De Wever en Kyra Gantois

Verklaring over de aanstelling voor de ‘Leerstoel Etienne Vermeersch’

The Fallacy Fork: Why It’s Time to Get Rid of Fallacy Theory