Posts

Showing posts from May, 2019

God is dood, dus wij moeten zijn plaats innemen.

In de Griekse mythologie krijgt Pandora, de eerste vrouw op aarde, een geheimzinnige doos van de god Zeus, met het uitdrukkelijke gebod om die vooral gesloten te laten. Maar Pandora kan haar nieuwsgierigheid niet bedwingen. Ze opent de doos heel even en sluit hem snel weer, maar het is te laat. Ziekte, dood, pijn en ellende ontsnappen en teisteren sindsdien de wereld. In de joodse en christelijke traditie kennen we een gelijkaardig verhaal. In het aards paradijs worden Adam en Eva verleid door een sprekende slang om een hap te nemen uit de appel (of een andere vrucht) van de boom van Kennis. Dat doen ze, net zoals Pandora, tegen het strenge verbod van hun god in. Ook hier zijn de repercussies verstrekkend: Jahweh verstoot het mensenpaar uit zijn paradijs en laat een cherubijn met een vlammend zwaard postvatten aan de ingang, zodat de terugkeer voorgoed onmogelijk wordt. De mens en zijn nageslacht zijn vervloekt: vanaf nu moeten ze zwoegen, in het zweet huns aanschijns, om voedsel te …

Disbelief About Belief. Why Secular Academics Do Not Understand the Motivations of Religious Fundamentalists

The Dutch newspaper Financieel Dagblad recently published a rather disturbing interview with a former member of the Hofstad Network, a jihadist group that was active in the Netherlands in the first few years of this century. This ex-Islamist, named Jason Walters, threw a hand grenade at police during a raid in The Hague in 2004, and was sentenced to 15 years imprisonment in 2006 for his part in terrorist activities. However, Walters deradicalized himself in jail, mostly by studying the natural sciences and reading philosophers such as Plato. First he disowned the ideology of jihadism, then he renounced the Islamic faith itself. He is currently conducting research into the social networks of jihadism as an academic at Leiden University. One of the most remarkable parts of the interview is his opinion about the work of his academic colleagues. According to Walters, the studies and theories that they have been publishing for many years about radicalization and salafism are "complete…

Opwarming wordt verhitting: over de alarmistische tredmolen

Mijn ogen rolden toen ik de nieuwe stijlgids van The Guardian over klimaatopwarming las. Met Orwelliaanse newspeak als "global heating" (i.p.v "warming" ) en "climate breakdown" (i.p.v. "climate change") zal The Guardian de klimaatsceptici (pardon, "ontkenners") echt niet overtuigen. Er is tegenwoordig een opbod gaande onder activisten om steeds onheilspellender taal te gebruiken. Welk woord zullen ze bedenken als het effect van "heating" een beetje is bekoeld? "Climate roasting" misschien? En wat is de overtreffende trap na "klimaatcrisis"? Existentiële catastrofale klimaatcrisis? en beetje zoals rechts spreekt van "massamigratie", of binnenkort misschien van "ongebreidelde massale migratietsunami". 

Inderdaad, klimaatopwarming is een ernstig probleem voor de mensheid, maar we gaan dat niet oplossen met semantische kunstgreepjes. The Guardian preekt hier voor de eigen progressieve paroc…

Repliek op Wim van Rooy

Vanzelfsprekend zijn de doemdenkers van de 'islamisering' minstens even verbolgen over mijn boek als de klimaatprofeten. Ziehier de reactie van Wim van Rooy, één van de belangrijkste Eurabia-doemdenkers uit ons taalgebied, wiens werk ik uitgebreid bespreek in hoofdstuk zes van mijn boek. In zijn reactie beperkt Van Rooy zich tot de korte voorpublicatie bij Knack. Kennelijk was hij te lui om het boekhoofdstuk zelf te lezen, waarin ik zijn angstvisioenen met feiten en cijfers weerleg. Voor wie Van Rooy niet kent, deze tekst is de man ten voeten uit: breedsprakig, laatdunkend, pedant, feitenvrij. Opnieuw zien we de absurde verheerlijking van de christelijke middeleeuwen ('beter dan de Oudheid!'), opnieuw het onwrikbare fatalisme en essentialisme over de islam ('hervorming kán niet'), en opnieuw de verheerlijking van anekdotiek als superieure "ervaringswijsheid" die primeert boven "boekenwijsheid" (lees: cijfers & feiten). Van Rooy schermt …

Linkse ‘bio-ontkenners’ zijn even erg als rechtse klimaatontkenners.

Hebt u weleens een discussie gevoerd met een klimaatontkenner? Het is een mooie oefening in geduld en zelfbeheersing. Klimaatontkenners zijn mensen die, ondanks de overweldigende hoeveelheid bewijzen voor het tegendeel, blijven volhouden dat ons klimaat niet opwarmt. Of dat, als het wel opwarmt, het beslist niet aan de mens ligt. Of dat, als het misschien toch aan de mens ligt, er niets tegen te beginnen valt en we moeten ophouden met ­zeuren. Zelf verkiezen ze de term ‘sceptici’, omdat ze naar eigen zeggen kritische vragen durven te stellen bij gevestigde doctrines. In werkelijkheid weigeren ze wetenschappelijke feiten onder ogen te zien, omdat die hen ideologisch onwelgevallig zijn. Twijfel is een waardevol goed in wetenschap, maar als die te ver doorslaat, kan je met recht en rede over ‘ontkenning’ spreken. Met name de fossiele industrie sponsort al jaren de zogenaamde ‘handelaars in twijfel’, lieden die voltijds mist proberen te spuien over klimaatwetenschap, om de indruk te wekke…