Posts

Showing posts from August, 2019

Humor Is a Cover for Racism

Image
The fight against institutional racism recently won a major victory in the Netherlands. The organizers of Zwarte Cross (‘Black Cross’), a major Summer festival combining motorcross and music, finally decided to remove various Islamophobic and racist signs from their premises, following outrage on social media by activists. (Trigger warning: I will be forced to quote some racist statements in this column).

’Long live colored folks!’, we read on a sign, next to the image of an Oompa Loompa. A sign above a snack bar was even nastier: ‘Allah’s afbakbar’ (‘bake-off bar’, a juvenile word pun on the holy phrase ‘Allahu akbar’). When patient activists attempted to educate the organizers, at first they persisted: ‘Our intention was not at all to offend or discriminate against anyone. On the contrary even.’ The signs were simply ‘intended’ as witty puns, the festival ‘intended’ to be inclusive. But as anthropologist Martijn de Koning from the University of Amsterdam (white himself, but let tha…

Nek-aan-nekrace tussen realiteit en satire

Kent u de Wet van Poe? Die stelt dat het onmogelijk is om een parodie te maken van extreme denkbeelden die zó absurd is dat niemand het voor waarachtig kan aanzien. De geestelijke vader ervan, Nathan Poe, bedacht de wet in onlinediscussies met creationisten. Zonder gebruik van smileys of andere expliciete waarschuwingen, zo ondervond hij, was het onmogelijk om creationisten te parodiëren zonder dat iemand hem ernstig nam. Die Wet van Poe sloeg opnieuw toe toen ik vorige week het idee opvatte om een satirische column over de Zwarte Cross-heisa te schrijven. Niet alleen namen talloze lezers mijn stuk bloedernstig, maar ook op de NRC-redactie zaaide het verwarring. De stortvloed aan boze reacties werd zo omvangrijk dat de krant zich genoodzaakt voelde om ijlings het woord ‘satire’ boven de webversie te zetten, in vette rode letters. Een hooggeleerde professor van de Universiteit van Tilburg schreef een ziedende e-mail aan het adres van de rector van mijn universiteit, waarin hij mijn st…

We kunnen niet langer zonder planetaire parasols

Image
(Fictief opiniestuk uit 2059. In de zomerserie ‘Opinie uit de toekomst’ van NRC maken opiniemakers een sprong voorwaarts in de tijd. Waar kunnen we ons, met betrekking tot actuele kwesties, op voorbereiden? Welk opiniestuk zouden we kunnen lezen in het jaar 2030, 2050 of 2075? Het opiniestuk op deze pagina is dus fictie, maar gebaseerd op de werkelijkheid van vandaag.)
Volgende week is het precies tien jaar geleden dat het licht van onze zon voor het eerst werd gedimd. Achteraf gezien was zonnebeheer (solar management) gewoon onontkoombaar om het klimaatprobleem aan te pakken. Meer dan vijftig jaar geleden al opperden wetenschappers om aerosols in de stratosfeer te sproeien: die zouden het zonlicht tijdelijk buitenhouden, bij wijze van afkoelbeurt voor onze planeet.
Maar de generatie van onze grootouders huiverde nog van zonnebeheer. Velen geloofden nog in emissiereductie als remedie voor klimaatopwarming. Het besef dat uitstoot cumulatief werkt, drong verbazend traag door. De klimaats…