Posts

Brief van Boran d'Halboch

(Een zekere Boran d'Halboch stuurde me onderstaande brief, met de vraag om hem op mijn blog te publiceren. Boran d'Halboch is het pseudoniem van een voormalige godsdienstleraar die van zijn geloof afviel door zijn lectuur van atheïsten als Richard Dawkins en Daniel Dennett. In zijn brief rekent hij af met de Kerk en met het "gewauwel en de mistspuiterij" van theologen en metafysici, met name de rector van de KULeuven.)


Toen de KU Leuven nog bestierd werd door een echte rector, zijnde Roger Dillemans, en niet één of ander mediaverschijnsel, studeerde ik er vier jaar aan de theologiefaculteit, de oudste en lange tijd de belangrijkste faculteit aan de eerbiedwaardige Alma Mater. Daarna gaf ik jarenlang, met wisselende voldoening, het vak 'Rooms-katholieke godsdienst' op een middelbare school. Op mijn aanwervingscontract stond een stempel die erop wees dat de toenmalige bisschop van Brugge - ja, dezelfde die nu ergens in het verborgene vertoeft - geen fundamentel…

Schaf de godsdienstvrijheid af!

(De Tijd, rubriek 'De Prullenmand', 12 augustus 2016) 

Ik ben nogal gesteld op onze vrijheden. Maar we moeten niet overdrijven. Eentje die voor mij op de schop mag, is de godsdienstvrijheid. Dat beginsel is in het beste geval volstrekt overbodig, maar meestal zelfs discriminatoir, arbitrair en absurd. Alle vrijheden waarop religieuze gelovigen recht hebben, zitten al verankerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, met name de vrijheid van gedachte en geweten, en de vrijheid van vereniging. Meningen zijn vrij, of ze nu religieus heten of niet. De aparte behandeling van godsdienst heeft historische wortels. Onze liberale principes ontstonden in een tijdperk waarin mensen vervolgd werden wegens hun religieuze opvattingen (door mensen met andere religieuze opvattingen). In een volwassen liberalisme echter, ontwikkeld door denkers als Spinoza en John Stuart Mill, ressorteert de vrijheid van religie onder een meer algemene vrijheid van meningsuiting. Kan het echter…

Interview Het Nieuwsblad

(6 augustus 2016)

De intellectuele opa en zijn kleinzoon: ze houden niet zo van die titel. “Een mens moet voor zichzelf denken.” Etiënne Vermeersch (82) en Maarten Boudry (31), de oude wijze en de beeldenstormer. Zet ze samen en je hebt het geweten van de natie. Een dat zijn licht laat schijnen op een samenleving die steeds meer in verval lijkt. “Natuurlijk is de islam gewelddadig. Als in de Koran zou staan dat mannen van mannen mogen houden, zou ISIS geen homo’s van hoge gebouwen gooien, hé.”
Jesse Van Regenmortel
“Hoe heet ge? Jesse? Dat is de vader van koning David, wist ge dat? De stamvader van het geslacht waaruit Jezus zogezegd komt. In Hasselt vieren ze elk jaar de Virga Jessefeesten. Iedereen denkt dat ze de heilige maagd vieren, maar eigenlijk vereren ze de roede van Jesse. Zijn penis dus.”
Hopla, Etiënne Vermeersch heeft de voordeur in zijn groene wijk in Wetteren nog maar half open, of hij is al godsdienstgeschiedenis aan het geven. Hij zal dat blijven doen, drie uur lang,…

Geen amalgamen, behalve als het ons schikt

'Pas d’amalgames’, weerklonk uit alle progressieve monden na de aanslagen van in Parijs. Bij ons heet dat: alles op één hoop gooien, of verpakt in dure abstracties: veralgemenisering, stigmatisering. Die vermaning is soms terecht, maar even vaak een reflexieve stoplap om discussies te smoren. Natuurlijk zijn niet alle salafisten terroristen of alle Roma dieven, net zomin als alle kettingrokers kanker krijgen. Maar mogen we alstublieft nog discussie voeren over tendensen, correlaties, causale verbanden? Stuitend is het daarom dat precies zij die anders de mond vol hebben van amalgamen alle remmen hebben losgegooid in de analyse van het ranzige racisme dat de afgelopen dagen kwam opborrelen uit de internetriolen. De amalgamen die daar werden gebrouwen, waren zelden zo bont en smeuïg. ‘Vlaams braaksel’ Ten overvloede: het racistische leedvermaak op de VVL-website over de dood van de Genkse jongen was ronduit walgelijk. Dat kan voor een weldenkend mens vanzelfsprekend lijken, maar het…

Wat is erger: een voorbije genocide ontkennen of een actuele toejuichen?

Peter V., voormalig burgemeester voor CVP, gelooft dat de aanslagen op 9/11 niet werden beraamd door Osama Bin Laden, maar door de hoogste echelons van de Amerikaanse regering, mogelijk in samenwerking met duistere genootschappen als de Illuminati en het wereldzionisme. Diezelfde booswichten besproeien ons dagelijks met gifstoffen, nanorobots en micro-organismen (de zogenaamde chemtrails), in een sinister plan om onze geesten te knechten voor de nakende wereldregering. De maanlanding was een hoax, JFK werd niet vermoord door Lee Harvey Oswald, vaccins zijn ontwikkeld om autisme te verspreiden, en de klimaatopwarming is een verzinsel. En oh ja, er is nooit Zyklon B in Auschwitz gebruikt. Die plaatsen waren 'werkkampen', waar geen mens vergast werd.

Vergelijk Peter V. met Abu Boutros al-Belgiki, een fictieve figuur die helaas talloze mensen van vlees en bloed vertegenwoordigt. Al-Belgiki gelooft dat het Einde der Tijden nabij is. In de aanloop woedt een oorlog tussen Goed en Kw…

Letter to liberal Muslims (bis)

My dear liberal Muslim friends (I know you're out there), the holy month of Ramadan is drawing to a close, and it has been the bloodiest in recent history. Some of the victims have been members of your own faith, but the perpetrators have not been the ones who hate Islam. They have been the ones who are fervently devoted to it, who were celebrating Ramadan along with you. Spilling infidel blood, in their view, is just another way of expressing piety and honoring God during the holiest of months, like praying and fasting. I know that you absolutely despise these people as much as I do, and you want to have nothing to do with them. But how much killing in the name of your God can you still tolerate, before you are fed up with your own faith? And how much longer are you going to maintain the pious lie that this has "nothing to do with islam"? According to witnesses, the attackers in Dhaka told some of the hostages: "You people don’t have to be afraid; we came here to …

Repelsteeltjes redenering

De dwerg Repelsteeltje, in het gelijknamige sprookje, helpt een arme molenaarsdochter uit de nood. Ze is door de koning opgesloten om goud te spinnen. De dwerg spint het goud voor haar, maar eist haar eerstgeboren kind in ruil. Wanneer de dwerg langskomt om zijn beloning, biedt hij de wanhopige spinster één uitweg: als ze zijn naam na drie nachten kan raden, dan mag ze haar kind houden. Nacht op nacht probeert ze vruchteloos namen uit, tot iemand de dwerg in het bos rond een kampvuur ziet dansen: ‘Niemand weet, niemand weet, dat ik Repelsteeltje heet!’ De luistervink snelt naar de molenaarsdochter en verklapt het geheim. De volgende nacht veinst ze eerst haar onwetendheid, maar bij haar laatste gok spreekt ze zijn naam uit. Repelsteeltje begint daarop zo woest te stampvoeten dat hij zichzelf in tweeën splijt. De dwerg voelde zich verloren zodra zijn naam werd uitgesproken. Wie de naam van iets kent, zo wil een filosofisch bijgeloof, heeft dat ding of die persoon in zijn macht. Het is …