Posts

A most unnatural alliance

Is naturalism on the wane in philosophy? Even more so than with other -isms in our field, the precise meaning of “naturalism” is widely disputed. By and large, it stands for two substantially different positions, each of which, naturally, lends itself to further conceptual hair-splitting [1, 2]. Perhaps the best way to understand the broad difference is to compare their respective counterparts. What does it mean to oppose naturalism?
To be an anti-naturalist in the first sense is to posit the existence of supernatural beings or entities beyond the natural realm: gods, demons, ghosts, spiritual realms, the afterlife. Naturalism, then, is simply the thesis that none of these things exist. The natural universe, consisting of matter and energy or whatever the latest entities postulated by modern physics (snares, waves, fields…), is all there is. Let’s call this worldview naturalism.
The second brand of anti-naturalism, by contrast, is a normative thesis about the proper role of philosophy,…

Enjoying your cultural cheesecake: why believers are sincere and shamans are not charlatans

(BBS Commentary on Manvir Singh's target paper "The cultural evolution of shamanism")
Abstract:Cultural evolution explains not just when people tend to develop superstitions, but also what forms these beliefs take. Beliefs that are more resilient in the face of apparent refutations and more susceptible to occasional confirmation stand a greater chance of cultural success. This argument helps to dispel the impression that shamans are mere charlatans and believers are “faking it.”
Among many other insights into shamanism and supernatural belief, Singh has offered a useful decision tree for sorting different types of events and deciding when people are likely to develop superstitions. Superstition-prone events are those that are “uncontrollable, fitness relevant, and random.” I want to extend Singh’s cultural evolutionary analysis to the nature of the superstitious beliefs themselves. It is one thing to explain when people tend to develop superstitions, and another to explain…

Disruptieve filosofen: antwoord aan Ivana Ivkovic

De beschouwing van Ivana Ivkovic in Filosofie Magazine over de media-hetze rond mijn essay is al bij al een vrij evenwichtige analyse, die probeert om objectief en onpartijdig te blijven. Niettemin vraag ik me af wat Ivana Ivkovic concreet had verwacht van mijn kant. Ze vindt dat ik niet zomaar kan "vasthouden aan het conceptuele schema" dat ik in mijn essay hebt ontwikkeld, want "dat werkt niet" in het publieke forum. Maar wat had ik dan moeten doen? Moet ik mijn conceptueel schema wijzigen van zodra ik het publieke debat betreed? Andere begrippen en termen hanteren? Dat zou weinig consequent zijn en nog meer tot spraakverwarring leiden. Ze vindt het ook "disruptief" dat ik een essay schrijf en vervolgens op sociale media consequent bij mijn woordkeuze blijf. Maar als er publieke ophef ontstaat rond een tekst, wil dat per definitie zeggen dat die ophef aan de slechte woordkeuze van de schrijver te wijten is? Of zijn er andere mogelijke verklaringen, bij…

Het absolute, ongeëvenaarde Kwaad

Begin april verscheen de bundel ‘Filosofie van geweld’, waarin een essay van mijn hand was opgenomen met de uitdagende titel “Zinvol geweld”. Daarin bestrijd ik de mythe van het zogenaamde “zinloos geweld”. Dat schrikbeeld wordt volgens mij schromelijk overschat. Geweld is zelden zinloos, omdat geweldplegers bijna altijd menen over rationele redenen te beschikken. Ze slaan niet blind en willekeurig toe, en ze plegen niet zomaar geweld om het geweld zelf. Die stelling paste ik op diverse vormen van geweldpleging toe, maar ook op ideologieën zoals nationaalsocialisme, communisme en jihadisme. Met name utopische waanbeelden kunnen een rationele drijfveer vormen voor instrumenteel geweld, omdat ze een perfecte beloning in het vooruitzicht stellen, een doel dat alle middelen heiligt. En naarmate geweld "zinvoller" is, wordt het precies gevaarlijker. Die stelling over het gevaar van utopisch waandenken heb ik uitvoeriger uitgewerkt in mijn boek Illusies voor gevorderden. Illusies…

"Niet alle zwanen zijn wit!"

Image
Indien de volgelingen van Karl Popper een mascotte hadden, dan zou het Cygnus atratus zijn: de zwarte zwaan. Dat nietsvermoedende Australische dier weerlegde volgens de filosofische legende de universele generalisatie ‘Alle zwanen zijn wit’ – in alle handboeken logica en wetenschapsfilosofie terug te vinden.

Waarom was het nazisme discreet over zijn gruweldaden, terwijl IS ermee pronkt?

In deze krant verscheneninmiddelsvierkritieken op mijn essay en aansluitende interview over nazisme en jihadisme, en online houdt de stortvloed niet op. De meeste critici halen correcte punten aan, maar trappen daarmee open deuren in, omdat ze mijn essay niet (zorgvuldig) gelezen hebben. Het woord “schroom”, dat veel ophef veroorzaakte, betekent een zekere terughoudendheid of aarzeling. Het nazisme heeft op de meest weerzinwekkende manier geprobeerd om volledige volkeren uit te roeien, maar merkwaardig genoeg was het officiële beleid: geen gratuite wreedheid, want wij zijn “beschaafd”. Geen enkele criticus heeft gereageerd op mijn verwijzing naar de talloze kampcommandanten die door de SS bestraft werden omwille van mishandeling van joden in concentratiekampen. In de plaats daarvan verwijzen ze naar dodencijfers en gruwelen in de concentratiekampen, alsof ik die ooit heb betwist.
In een emotionele reactie nodigt Jan Vanriet, wiens vader in het concentratiekamp van Mauthausen verbleef,…

Interview De Morgen over nazisme en jihadisme

Image
Is het jihadisme gevaarlijker en gruwelijker dan het nazisme? Maarten Boudry, wetenschapsfilosoof en essayist voor De Morgen, vindt van wel. Het leverde hem afgelopen weekend bakken kritiek op. Hij kreeg het verwijt een negationist te zijn en sommigen vroegen op Twitter ook om zijn ontslag aan de UGent. “Ik begrijp de weerzin, maar als je het nuchter bekijkt, heb ik gelijk.” Het rommelde al een tijdje op Twitter over uitspraken van Maarten Boudry. Na de gebeurtenissen in Charlottesville en alle oproepen om extreemrechts geweld te veroordelen, tweette hij dat het jihadisme nog altijd dreiging nummer 1 is. Dat zelfs de nazi’s niet konden tippen aan de jihadi's. Niet iedereen kon die redenering volgen. Afgelopen weekend ging de discussie verder, waarop Boudry een essay dat hij in april al publiceerde op Twitter gooide. Daarin schrijft hij onomwonden dat jihadisme "in zekere opzichten" gevaarlijker is dan nazisme. Pek en veren waren zijn deel. Hij werd een negationist genoem…