Posts

Bijten in de hand die je voedt. Regressief-links in academia

Ik hield het niet voor mogelijk, maar Prof. Anya Topolski heeft de eerdere onzin van Bleri Lleshi over 'cultureel racisme' in De Morgen vandaag nog overtroffen. Nu is dat 'culturele racisme' dat ze in academische cenakels hebben bedacht zowaar een uitvinding van de Verlichting. Dat is onzin op onzin stapelen. Volgens de definitie die deze activisten zelf hanteren, is elke cultuur die ooit heeft bestaan 'cultureel racistisch'. Overal en altijd denken mensen dat hun eigen groep beter is dan de rest. Het cultuurrelativisme van Topolski daarentegen (alle culturen zijn gelijk en geloof in ‘culturele vooruitgang’ is racisme) is een bizarre postmoderne uitvinding die je enkel aan bepaalde departementen van westerse universiteiten aantreft. Topolski legt mij de stelling in de mond dat “de nazi's biologisch racisme uitvonden”, maar dat is een compleet verzinsel van haar kant. Nergens heb ik dat beweerd of zelfs maar geïnsinueerd. Denkt ze nu echt dat ik geen weet h…

Pleidooi voor een verbeterlijk optimisme - brief aan Sid Lukkassen (1)

(Eerste brief van Sid Lukkassen aan mij vind je hier) Beste Sid,  Er is iets dat me opvalt aan jou. Jij werpt je op als behoeder van de westerse Verlichting, maar toch lijk je bitter weinig vertrouwen in diezelfde Verlichting te hebben. Je voorspelt dat de westerse beschaving binnenkort overvleugeld zal worden door onverlichte autoritaire regimes, door de kracht van demografie en migratiestromen, en door ons gebrek aan “culturele weerbaarheid”. De hele notie van wereldburgerschap – een verlichtingsidee – verwerp je als een ‘illusie’ die op harde biologische barrières zal stuiten. Dat doemscenario verwerp ik volkomen. Voor we naar de toekomst kijken, eerst het heden. Nooit eerder leefden we zo veilig, welvarend en gezond als vandaag. Dat geldt niet alleen voor het Westen, maar over de hele wereld. Vanaf grofweg 1800 heeft de mensheid op zowat elk vlak een spectaculaire vooruitgang geboekt, ongezien in de wereldgeschiedenis. Honderden miljoenen mensen werden uit de armoede getild, gewel…

Waarom 'cultureel racisme' een perfide miskleun is

Als het woord racisme valt, zo schrijft Bleri Lleshi in deze krant, dan denken mensen vooral aan biologie. Dat treft. Als het woord paard valt, denk ik ook vooral aan een hoefdier. Al die mensen zijn echter niet mee met de laatste academische inzichten, aldus Lleshi. Dat racisme waar u aan denkt als u het woord racisme hoort, dat is het ‘oude racisme’. Er is echter ook een ‘nieuw racisme’, namelijk het geloof dat bepaalde culturen (niet rassen) minderwaardig zijn aan andere.
Wie denkt dat Lleshi een hitteslag heeft opgelopen, vergist zich. Het concept 'cultureel racisme' is inmiddels wijdverbreid onder activisten, alsook in bepaalde academische kringen. De socio-linguïst Jan Blommaert vat het voor ons samen: “Het hedendaagse racisme is een racisme dat zich richt op de culturele identiteiten, eigenschappen, opvattingen en gedragingen van mensen”. En ook UNIA is op de trein gesprongen. In haar officiële jaarverslagen beschouwt ze de ‘hiërarchische rangschikking’ van culturen al…

Nee, onze rechtsstaat wordt vandaag niet "volop gesloopt"

Als zelfs een vooruitgangsoptimist als Joël De Ceulaer gelooft dat het bergaf gaat met de wereld, hoe erg moet het dan niet gesteld zijn? In zijn weekendessay krijgt Joël een onverwachte opstoot van wat de Britse schrijver Matt Ridley 'keerpuntitis' noemt: de onweerstaanbare neiging om te geloven dat we op een 'scharnierpuntje' in de geschiedenis zitten (DM 28/7). Die aandoening is eeuwenoud: in elk tijdsgewricht zien mensen scharnieren, drempels en kantelpunten, en horen ze klokken die twaalf uur slaan. En als het begint te kantelen, gaat het doorgaans de dieperik in.
Maar Joël loopt te hard van stapel. Nochtans veegt hij eerst terecht de vloer aan met het doembeeld van de Nederlandse minister Stef Blok, die onlangs predikte dat een vreedzame, multiraciale samenleving onmogelijk is, wegens onze diepgewortelde biologische neiging tot xenofobie. Dat is inderdaad pertinente onzin. De etnisch homogene samenlevingen van weleer waren vele malen gewelddadiger dan de multi-e…

De overtuiging dat het bergaf gaat met de wereld is allesbehalve onschuldig

Image
De essayist Bas Heijne, winnaar van de P.C. Hooft-prijs en bekend als één van Nederlands grootste intellectuelen, is zijn vooruitgangsgeloof kwijtgespeeld. Dat zegt hij toch zelf. Hij maakte er onlangs de vierdelige docureeks Onbehagen over voor de Nederlandse VPRO, op basis van zijn gelijknamige bestseller.
Volgens Heijne leven we in een tijd van groeiend onbehagen: de breuklijnen in onze samenleving worden steeds groter, het vertrouwen en optimisme van weleer is verdwenen, en de verlichtingswaarden staan steeds meer onder druk. Is het allemaal nog wel de moeite waard om voor die idealen te vechten, zo vraagt hij zich af, of moeten we ze maar op de schroothoop van de geschiedenis dumpen?
Een tijdje geleden hebben wij samen een aflevering ingeblikt van de videopodcast De snijtafel, waarin we het cultuurpessimisme van Bas Heijne met cijfers en grafieken bestrijden. Nieuws is wat opvalt, en negatief nieuws springt meer in het oog, waardoor morele vooruitgang vaak buiten het blikveld va…

Déshumanisation des migrants? Sur la pensée unique fondée sur l’émotion plutôt que la raison

Lors de la parution en 1931 d’un pamphlet intitulé "100 auteurs contre Einstein", le célèbre physicien a rétorqué: "Pourquoi cent ? Si je m’étais réellement trompé, un seul auteur aurait suffi !" Le nombre de signataires n’est pas nécessairement proportionnel à la qualité des arguments. C'est ce que je pense de la pétition lancée par plus de 1100 universitaires et intitulée "Nous réclamons le droit à l’humanité". Le discours social actuel, y lisons-nous, "déshumanise" les migrants. La raison ? Non seulement ils sont présentés comme les éléments de "flux de réfugiés" et de "vagues migratoires", mais certains les affublent même d’un prix. En réalité, des métaphores comme "vagues" et "flux" sont tout à fait communes pour décrire les grands groupes d’individus. Il suffit de googler "flux touristique" pour trouver des dizaines de milliers de résultats, par exemple dans ce gros titre du Standaard …

Is het einde van de democratie nabij? Hoed u voor 'apocaholici'

Image
Ineens horen we niets anders: onze democratie is in gevaar, de economie stevent af op een nieuwe recessie en WO III loert om de hoek. Is dat doemdenken terecht? "Pessimisme over het einde van de liberale democratie is niet alleen van de realiteit losgezongen, maar ook schadelijk", zegt filosoof Maarten Boudry.
Als we sommige Europese diplomaten mogen geloven, zijn er door de scheuren in ­vertrouwde partnerschappen parallellen met 1914. In het worstcasescenario ‘dreigt WO III’, klonk het in De Standaard. Wat vindt u van die stelling?
Maarten Boudry: “Niets is ooit helemaal uitgesloten, maar er is geen enkel – of ook maar enigszins plausibel – scenario waarin de VS en Europa ten oorlog zouden trekken, of Europese lidstaten onderling. In 1914 was er veel animo om oorlog te voeren, zowel bij intellectuelen als bij het gewone volk. Oorlog werd als manhaftig, viriel en moreel zuiverend gezien. Een antwoord op de moderne decadentie en consumentisme. WO I kwam ook niet uit de lucht ge…