Posts

Si nous fermons nos centrales nucléaires, nous émettrons beaucoup plus de CO2

Les activistes du climat et les étudiants dans les rues veulent que nous émettions moins de CO2. Je souscris à cet objectif. Nos émissions de CO2 provoquent le réchauffement climatique, qui peut avoir des conséquences très négatives à long terme.
Or, le nucléaire est un atout majeur dans cette lutte en faveur du climat. Non seulement une centrale nucléaire produit de grandes quantités d'énergie fiable et sûre, mais elle n'émet pas de CO2 (du CO2 est bien émis lors de l'exploitation et du traitement de l'uranium, mais cela s'applique également aux tonnes d'acier et de béton ainsi qu'aux métaux rares indispensables à la fabrication d'éoliennes et de panneaux solaires).
Avec leur appel à une sortie du nucléaire, les activistes du climat se tirent royalement une balle dans le pied. Le jour où nous fermerons nos centrales nucléaires en Belgique pour les remplacer par des centrales au gaz, nous émettrons des tonnes de CO2 supplémentaires. Et plus longtemps nou…

Klimaatactivisten, laat de drogredenen tegen kernenergie maar achterwege

Klimaatactivisten en bosbrossers willen dat we minder CO2 uitstoten. Dat streefdoel deel ik. Onze CO2-uitstoot warmt het klimaat op, en dat kan op de lange termijn zeer nadelige gevolgen hebben (van stijgende zeespiegels tot extreme weerfenomenen en uitstervende diersoorten). Precies in die strijd tegen klimaatopwarming is kernenergie een grote troef. Een kerncentrale produceert niet alleen grote hoeveelheden betrouwbare en veilige energie, ze stoot ook geen gram CO2 uit. (Bij de ontginning en verwerking van uranium komt wel CO2 vrij, maar dat geldt ook voor de tonnen staal en beton en zeldzame metalen die je nodig hebt om windmolens en zonnepanelen te maken). Door hun pleidooi voor een kernuitstap schieten klimaatactivisten zichzelf dan ook royaal in de voet. Als wij in België onze kerncentrales sluiten en vervangen door gascentrales, dan gaan we tonnen extra CO2 uitstoten. Hoe langer we ze openhouden, hoe minder CO2-uitstoot. Dat is zonneklaar.
Toch vertellen activisten en ook ener…

De dogma's van Greenpeace over kernenergie

Image
Wie dacht dat traditionele groenen hun verzet tegen kernenergie zouden opgeven, ziehier hoe Greenpeace zich verder ingraaft in haar dogmatisme. Werkelijk elke stelling is manifest onjuist of misleidend. Even overlopen... 
Stelling 1: FOUT De oplossing voor kernafval ligt al lang op tafel: geologische berging in veilige aardlagen.  Stelling 2: FOUT. Zonder een revolutie in batterij-opslag die het probleem van "donkerluwte" ondervangt (geen zon, geen wind), staan we de facto voor de keuze tussen kernenergie en fossiele energie. Minder nucleair betekent daarom altijd méér CO2-uitstoot.  Stelling 3 - MISLEIDEND. Voor de elvendertigste keer: de lage prijs van hernieuwbaar per opgewekte energie-eenheid is irrelevant. Die betekent niets zolang de energie-opwekking afhankelijk is van de grillen van de weergoden. Stroom is een dienst, geen hoop elektriciteit aan je voordeur:  Stelling 4: ONZIN. De wilde natuur zit vol radioactiviteit, ook zonder kerncentrales (van radon, polonium...…

Are ecomodernists "climate denialists"?

Ecomodernist Michael Shellenberger was interviewed on Belgian national TV this week. I'm glad that the Belgian public finally gets acquainted with ecomodernism, a broad international movement of environmental activists and scientists who want to "decouple" the economy from nature. However, the questions asked during this interview illustrate the sorry state of the debate about the climate in Belgium. For example, after a full 10 minute discussion about how we can decarbonize our economy and if nuclear energy is the right way, the journalist asks if the rumour is true that ecomodernists like Shellenberger are in fact "climate denialists" who deny that manmade global warming is real. Now, the whole point of decarbonization is to resist climate change. Global warming is the only deleterious effect of human CO2 emissions (to my knowledge). The other effects, like global greening due to increased plant growth, are in fact beneficial. The reality of man-made global w…

Do scientists tend to err on the side of least drama?

Here's a fascinating paper that changed my mind about the IPCC. Contrary to what many denialists claim, the IPCC is not overly "alarmist". If anything, the reverse is true. We can now establish this, by comparing the earliest IPCC predictions from the 1990 report (about ice sheets, CO2 levels, droughts, etc.) to current observations. It turns out that IPCC consistently undershoots its targets. The authors give sensible explanations for this directional bias. In general, scientists are a conservative bunch. The ethos of science dictates that extraordinary claims demand extraordinary evidence. Dramatic predictions about catastrophic events are met with a hefty dose of scepticism. Besides, climatologists are under enormous pressure from fossil fuel companies and other political interest groups. They know that these people will try to discredit them if they make a dramatic predictions that then turns out to be false, even just once. As a consequence, the IPCC tends to "…

Inzetten op kernenergie is de enige manier om onze klimaatdoelstellingen te halen

In zijn recente opiniebijdrage bezingt oud-voorzitter van Jong VLD Maurits Vande Reyde de zegeningen van hernieuwbare energie. Niet alleen kan hernieuwbare energie vandaag al op de eigen benen staan, zonder overheidssubsidies, maar als we nog even geduld hebben, brengen zonnepanelen en windmolens ons een gouden tijdperk van 'kosteloze elektriciteit, kosteloos autorijden en zonder zorgen verwarmen'. Waarom, vraagt Vande Reyde zich af, zou je je dan in godsnaam nog vastklampen aan dure kernenergie? Investeren in nucleaire energie is wel het 'allerdomste' wat je vandaag kan doen. Het is toch 'bizar', zo voegt hij eraan toe, dat iemand als ik geen oog heeft voor het enorme kostenplaatje dat aan kernenergie hangt. Ja, waarom eigenlijk? Als je in een debat vaststelt dat je tegenstander om volstrekt onbegrijpelijke redenen het meest stupide standpunt aanhangt, dan is dan doorgaans een aanwijzing dat er ergens iets fout liep in je eigen redenering. Dat is alsof je ont…

Ongelovigheid blijft een groot taboe in de islamitische gemeenschap - Interview met vier Vlaamse ex-moslims

Afvalligheid komt voor in elke geloofsgemeenschap, maar in de islam is het moeilijk bespreekbaar. Ook in Vlaanderen. Filosoof Maarten Boudry vond vier ex-moslims bereid om te praten over hun geloofsafval en de problemen die ze daardoor ondervinden. ‘Mijn ouders zeiden dat ik een mes in hun hart stak.’ Ex-moslims vormen een minderheid binnen een minderheid in ons land. Velen voelen zich eenzaam en geïsoleerd. Omdat geloofsafval zo gevoelig ligt in de moslimgemeenschap, komt het vaak tot een breuk met familie en vrienden. Bijna alle ex-moslims met wie ik sprak, vertelden dat ze een periode van depressie hebben doorgemaakt en zelfs met zelfmoordgedachten kampten. Sommigen onder hen leiden nog altijd een dubbelleven: naar de buitenwereld toe zijn ze goede moslims, maar in het diepst van hun gedachten hebben ze Allah verworpen. Dit is de neerslag van een gesprek met vier Vlaamse moslims dat plaatsvond in Victoria Deluxe in Gent. We spraken over de dood en het hiernamaals, over de tegenstrijd…