Posts

Humor Is a Cover for Racism

Image
The fight against institutional racism recently won a major victory in the Netherlands. The organizers of Zwarte Cross (‘Black Cross’), a major Summer festival combining motorcross and music, finally decided to remove various Islamophobic and racist signs from their premises, following outrage on social media by activists. (Trigger warning: I will be forced to quote some racist statements in this column).

’Long live colored folks!’, we read on a sign, next to the image of an Oompa Loompa. A sign above a snack bar was even nastier: ‘Allah’s afbakbar’ (‘bake-off bar’, a juvenile word pun on the holy phrase ‘Allahu akbar’). When patient activists attempted to educate the organizers, at first they persisted: ‘Our intention was not at all to offend or discriminate against anyone. On the contrary even.’ The signs were simply ‘intended’ as witty puns, the festival ‘intended’ to be inclusive. But as anthropologist Martijn de Koning from the University of Amsterdam (white himself, but let tha…

Nek-aan-nekrace tussen realiteit en satire

Kent u de Wet van Poe? Die stelt dat het onmogelijk is om een parodie te maken van extreme denkbeelden die zó absurd is dat niemand het voor waarachtig kan aanzien. De geestelijke vader ervan, Nathan Poe, bedacht de wet in onlinediscussies met creationisten. Zonder gebruik van smileys of andere expliciete waarschuwingen, zo ondervond hij, was het onmogelijk om creationisten te parodiëren zonder dat iemand hem ernstig nam. Die Wet van Poe sloeg opnieuw toe toen ik vorige week het idee opvatte om een satirische column over de Zwarte Cross-heisa te schrijven. Niet alleen namen talloze lezers mijn stuk bloedernstig, maar ook op de NRC-redactie zaaide het verwarring. De stortvloed aan boze reacties werd zo omvangrijk dat de krant zich genoodzaakt voelde om ijlings het woord ‘satire’ boven de webversie te zetten, in vette rode letters. Een hooggeleerde professor van de Universiteit van Tilburg schreef een ziedende e-mail aan het adres van de rector van mijn universiteit, waarin hij mijn st…

We kunnen niet langer zonder planetaire parasols

Image
(Fictief opiniestuk uit 2059. In de zomerserie ‘Opinie uit de toekomst’ van NRC maken opiniemakers een sprong voorwaarts in de tijd. Waar kunnen we ons, met betrekking tot actuele kwesties, op voorbereiden? Welk opiniestuk zouden we kunnen lezen in het jaar 2030, 2050 of 2075? Het opiniestuk op deze pagina is dus fictie, maar gebaseerd op de werkelijkheid van vandaag.)
Volgende week is het precies tien jaar geleden dat het licht van onze zon voor het eerst werd gedimd. Achteraf gezien was zonnebeheer (solar management) gewoon onontkoombaar om het klimaatprobleem aan te pakken. Meer dan vijftig jaar geleden al opperden wetenschappers om aerosols in de stratosfeer te sproeien: die zouden het zonlicht tijdelijk buitenhouden, bij wijze van afkoelbeurt voor onze planeet.
Maar de generatie van onze grootouders huiverde nog van zonnebeheer. Velen geloofden nog in emissiereductie als remedie voor klimaatopwarming. Het besef dat uitstoot cumulatief werkt, drong verbazend traag door. De klimaats…

Humor is een dekmantel voor racisme

De strijd tegen institutioneel racisme in onze samenleving behaalde deze week een grote overwinning. De organisatoren van Zwarte Cross beslisten dan toch om verschillende islamofobe en racistische bordjes van hun festivalweide te verwijderen, na protest op sociale media door onvermoeibare activisten. (Trigger warning: ik zal in deze column noodgedwongen enkele racistische uitlatingen moeten citeren).
‘Leve de kleurling!’, lazen we op een doek, naast de beeltenis van een Oempa Loempa. En boven een snackbartentje werd het nog grover: ‘Allah’s afbakbar’. Toen geduldige racismebestrijders hen daarop aanspraken, gaven de organisatoren eerst niet thuis: „Het is allerminst de bedoeling om iemand te beledigen of te discrimineren. Integendeel zelfs.” Allerminst! De borden zouden gewoon ‘bedoeld’ zijn als geestige kwinkslag, en het festival ‘bedoeld’ als inclusief. Maar zoals de antropoloog Martijn de Koning (zelf wit, maar dat is hem vergeven) deze week opmerkte: ‘bedoelingen’ doen er niet to…

Over vooruitgang, neergang en ondergangsoptimisme

(Interview in het tijdschrift Streven, juli-augustus 2019) Door Frederik Polfliet* De Nederlandse historicus en journalist Addie Schulte (*1965) en de Vlaamse filosoof Maarten Boudry (*1984) schreven beiden een boek uit verbazing over de grote rol die doemdenken speelt in ons denken over de toekomst. Boudry ziet geen reden tot alarmisme zolang we maar vasthouden aan het beproefde recept van wetenschap, vrije markt en liberale democratie. De vooruitgang van gisteren levert zijns inziens het overtuigendste argument dat vooruitgang ook morgen mogelijk is. Schulte kijkt met evenveel scepsis naar vooruitgangsoptimisme en pleit ervoor de toekomst meer open te houden. Frederik Polfliet legde de auteurs enkele vragen voor over welke kant het opgaat met de wereld. Meneer Boudry (MB), in weerwil van het slechte nieuws dat dagelijks over ons wordt uitgegoten en de immense problemen waarmee we nog steeds kampen, stelt u dat we vandaag de dag getuige zijn van de grootste wereldwijde verbetering ooit…

Four Flavors of Doom: A Taxonomy of Contemporary Pessimism

Image
In his short, provocative book Has the West Lost It?, the Singaporean diplomat Kishore Mahbubani identifies a curious paradox. In many respects, the world has never been in better shape than today. People live longer, healthier, more peaceful, and safer lives than at any previous time in history. According to Mahbubani, this enormous improvement in the human condition is a result of Western ideas and practices—modern science, liberal democracy, free markets—spreading to other societies. And yet, surveys show that nowhere on Earth do people have such a bleak view of the future as in the West. Has the West indeed lost it? Westerners today are pessimistic about a whole panoply of things: overpopulation, global warming (or “global heating”), the ravages of neoliberalism, rapid deforestation and species extinction, soaring inequality, the rise of far-Right populism, mass immigration, the epidemic of depressions and burn-outs, the creeping “Islamization” of Western societies, robots taking …